Microsoft Partner DELL PartnerDirect Registered

BINAR S.C.
ul. Narutowicza 7/9
90-117 Łódź, Polska

tel.: 42  639 72 16

e-mail: biuro@binar.pl

Gwarancja i serwisW przypadku wystąpienia problemu z produktem firmy DELL, awarię należy zgłosić bezpośrednio do Centrum Serwisowego DELL (dane kontaktowe poniżej).

Firma BINAR, jako DELL PartnerDirect, nie prowadzi własnego serwisu sprzętu firmy DELL. Serwisem produktów firmy DELL zajmują się wyspecjalizowane firmy serwisowe, z którymi firma DELL ma podpisane odpowednie umowy.

 • Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne należy zgłaszać do Centrum Serwisowego DELL.

 

Zgłaszanie napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych

Centrum Serwisowe DELL przyjmuje zgłoszenia napraw gwarancyjnych od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 8:00 - 17:00:

 • tel. serwis: +48 22 507 17 00

Zasady zgłaszania awarii

Przed zgłoszeniem awarii należy wykonać następujące czynności:

 • sprawdzić czy urządzenie zostało wyprodukowana przez firmę DELL;
 • sprawdzić podłączenie do zasilania 230V oraz kable połączeniowe LAN, myszy, klawiatury, monitora;
 • sprawdzić system programem antywirusowym;
 • uruchomić oprogramowanie diagnostyczne i zapisać ewentualne komunikaty o znalezionych błędach / problemach;
 • w przypadku uszkodzenia monitora, o ile to możliwe, podłączyć inny monitor i sprawdzić czy problem występuje nadal.

Przy zgłaszaniu awarii należy podać:

 • numer Service Tag urządzenia (5 lub 7 znaków) lub Express Service Code (8 cyfr) - oba występują na białej naklejce poniżej kodu kreskowego;
 • opis problemu wraz z informacjami o błędach jakie wykazała diagnostyka i pliki LOG systemu;
 • ważniejsze informacje o konfiguracji systemu;
 • nazwę i wersję systemu operacyjnego;
 • w przypadku serwerów - informację o zainstalowanych aktualizacjach i poprawkach;
 • w przypadku monitorów - model monitora;
 • adres instalacji urządzenia oraz telefon osoby kontaktowej.

Wsparcie on-line i sprawdzenie stanu gwarancji

Wsparcie on-line realizowane jest poprzez stronę główną pomocy Dell.

Zalecamy, aby przed zgłoszeniem problemu do Centrum Serwisowego DELL poszukać rozwiązania na stronie wprowadzania numeru SERVICE TAG.

Po określeniu posiadanego modelu komputera lub wpisaniu numeru Service Tag, użytkownik ma dostęp do wszelkich informacji (przeważnie po polsku) o możliwych nieprawidłowościach w działaniu sprzętu i oprogramowania dostarczanego przez firmę DELL oraz sposobach ich rozwiązywania. Tam też dostępne są informacje o aktualnej i oryginalnej konfiguracji sprzętu, aktualne sterowniki, aktualizacje i dokumentacje w wersji elektronicznej oraz informacje o bieżącym stanie gwarancji i terminie upływu jej ważności.

Gwarancja jakości

Odpowiedzialność firmy DELL z tytułu gwarancji obejmuje usterki będące następstwem wadliwości użytych materiałów, nieprawidłowości montażu lub technologii wykonania. Podejmiemy należytą staranność oraz odpowiednie wysiłki aby rozwiązać problemy w rozsądnym terminie, zależnie od okoliczności. Odpowiedzialność firmy DELL z tytułu rękojmi za wady prawne produktu lub produktu Osoby Trzeciej zostaje wyłączona, z zastrzeżeniem postanowień dotyczących rękojmii za wady prawne z tytułu naruszeń prawa własności intelektualnej. Gwarancja na części zamienne udzielana jest na 90 dni, jednak nie krócej niż do końca okresu gwarancyjnego systemu, do którego zostały zainstalowane. DELL pozostaje właścicielem wadliwych części zamiennych po ich wymianie. Wszystkie sprzedane komputery DELL rejestrowane są w globalnej serwisowej bazie danych. Uprawnienia gwarancyjne sprawdzane sę każdorazowo w bazie na podstawie numeru seryjnego. Dokumentem gwarancyjnym jest faktura. DELL standardowo nie dostarcza ani nie wymaga od swoich Klientów innych dokumentów gwarancyjnych.

Odpowiedzialność DELL z tytułu gwarancji nie obejmuje:

 • uszkodzeń spowodowanych nieprawidłowym podłączeniem, nieprawidłowym używaniem, modyfikacjami lub naprawami Produktu dokonanymi przez Państwa lub nie uprawnioną osobę trzecią;
 • uszkodzeń mechanicznych, wywołanych przyczyną zewnętrzną lub przez osobę trzecią;
 • przydatności Produktu do określonego celu;
 • Produktów Osób Trzecich, Oprogramowania oraz Produktów Związanych z Integracją Systemu określonych przez Państwa jako uprawnionych z gwarancji. Na powyższe towary ewentualny dokument gwarancyjny będzie wystawiony bezpośrednio przez producenta lub licencjodawcą;
 • uszkodzeń spowodowanych prawidłowymi działaniami DELL podjętymi zgodnie z Państwa instrukcjami.

Gwarancja nie obejmuje również uszkodzeń oprogramowania i danych.

Podstawowa pomoc techniczna DELL

Podstawowa pomoc techniczna dla nowych systemów firmy DELL obowiązująca w okresie ograniczonej gwarancji na produkty firmy DELL. Usługa obejmuje:

 • pomoc techniczną w przypadku awarii sprzętu;
 • pomoc ekspertów w trybie online 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i we wszystkie dni roku;
 • usługi na miejscu u klienta w następnym dniu roboczym (nie dotyczy gwarancji CAR - Collect and Return - „Odbiór i zwrot”).

Aby zapewnić szeroki zakres usług, podstawowa pomoc techniczna w zakresie nowo zakupionego sprzętu firmy Dell umożliwia uaktualnienie do usługi Dell ProSupport. Dzięki temu można dostosować pomoc techniczną, wybierając model usług zgodny z potrzebami środowiska i sposobem wykorzystania technologii. Możliwość ta nie dotyczy podstawowej gwarancji DELL bez uaktualnień (Basic Warranty Dell Next Busines Day - No Upgrade Selected)

Rozszerzona pomoc techniczna DELL (Dell ProSupport)

Dell ProSupport for End-Users (dla użytkowników końcowych) zapewnia:

 • dostęp 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu do ekspertów firmy Dell, aby środowisko działało sprawnie;
 • pomoc typu „jak to zrobić” i porady dla początkujących dotyczące aplikacji Norton AntiVirus, Microsoft Office, Microsoft Small Business Server, Intuit QuickBooks, Adobe Photoshop i Adobe Acrobat;
 • oparta o współpracę pomoc techniczna dla wybranego sprzętu i oprogramowania firm trzecich;
 • zarządzanie eskalacją z pojedynczym punktem kontaktu i ustalanymi przez klienta poziomami ważności;
 • globalne centra zarządzania, aby zarządzać sytuacjami krytycznymi, monitorować działania o znaczeniu krytycznym na miejscu u klienta i zapewnić profilaktyczną koordynację i komunikację podczas zarządzania kryzysowego w sytuacji np. klęski żywiołowej.

Dell ProSupport for IT (dla działu IT) zapewnia:

 • możliwość szybkiego wysyłania części i serwisantów z pominięciem podstawowych procedur rozwiązywania problemów (wymagana certyfikacja);
 • dostęp 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu do Centrów ekspertów firmy Dell;
 • dostęp do profesjonalnych szkoleń i certyfikatów IT firmy Dell;
 • oparta na współpracy pomoc techniczna dla wybranego oprogramowania i sprzętu firm trzecich;
 • zarządzanie eskalacją z pojedynczym punktem kontaktu i ustalanymi przez klienta poziomami ważności;
 • globalne centra zarządzania w sytuacjach kryzysowych, monitorowanie procesów o znaczeniu krytycznym na miejscu u klienta oraz aktywne koordynowanie zarządzania kryzysowego i komunikacji w przypadku wydarzeń takich, jak klęski żywiołowe.

Wsparcie telefoniczne

Każdy użytkownik, który zakupił komputery w firmie Dell ma prawo do darmowego wsparcia telefonicznego dotyczącego wszelkich problemów sprzętowych, a w przypadku, gdy zakupił również system, do 30-dniowej telefonicznej pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z jego instalacją i uruchomieniem.

Produkty innych firm

W przypadku produktów firm trzecich: drukarki, UPS, urządzenia sieciowe itp. obowiązuje gwarancja producenta. Gwarancja na tego typu produkty standardowo trwa jeden rok, a czas naprawy nie powinien przekroczyć 14 dni. Wszelkie awarie należy zgłaszać do autoryzowanego serwisu producenta danego urządzenia.

Zmiany w konfiguracji

Komputery firmy Dell nie są plombowane i możliwa jest zmiana konfiguracji bez utraty gwarancji. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikłych w następstwie:

 • niewłaściwego montażu/instalacji podzespołów oraz;
 • niewłaściwego działania części i urządzeń kupionych poza firmą Dell.

Międzynarodowa gwarancja DELL

Gwarancje DELL mogą być również dostępne poza krajem, w którym notebook DELL został zakupiony. Usługa ta jest oczywiście dostępna tylko w krajach, w których funkcjonują oficjalne oddziały firmy DELL. W przypadku innych produktów marki DELL usługa jest świadczona tylko w kraju, w którym zakupiono dany produkt. Użytkownik powinien poinformować firmę o przeniesieniu sprzętu do innego kraju i wypełnić formularz przeniesienia dostępny na oficjalnej stronie Dell (http://www.dell.com/globaltagtransfer). Po zaktualizowaniu informacji w systemie będzie możliwe korzystanie z serwisu.

Gwarancja „Odbiór i zwrot” (CAR - Collect and Return)

Usługa „Odbiór i zwrot” polega na tym, że firma DELL organizuje odbiór produktu w następnym dniu roboczym po zgłoszeniu awarii, a certyfikowany przez firmę DELL specjalista dokonuje naprawy i zwraca produkt w ciągu kolejnych pięciu dni roboczych.

Gwarancja NBD (Next Business Day On-Site Service) - reakcja w następnym dniu roboczym

Serwis u klienta następnego dnia roboczego to najszybsza i najlepsza forma serwisowania. Certyfikowany przez firmę Dell specjalista dokonuje naprawy w siedzibie klienta w następnym dniu roboczym po zgłoszeniu usterki.

Gwarancja „Znaczenie krytyczne” (Mission Critical) - reakcja tego samego dnia

Dla klientów wykorzystujących sprzęt firmy DELL do operacji, w których ważny jest czas lub które mają krytyczne znaczenie biznesowe, opcja reakcji na miejscu u klienta w dniu zgłoszenia jest koniecznością. Opcja ta dotyczy jedynie systemów o znaczeniu newralgicznym. Dzięki tej usłudze reakcja serwisu następuje na miejscu w ciągu 2, 4 albo 8 godzin - pracownik techniczny przeszkolony przez firmę DELL będzie obecny w siedzibie klienta w ciągu 2, 4 albo 8 godzin od zidentyfikowania problemu w celu jak najszybszego przywrócenia normalnej pracy systemu.

Opcje specjalistycznych usług na miejscu u Klienta

Klienci potrzebujący obecności na miejscu eksperta technicznego do pomocy w rozwiązywaniu specyficznych problemów lub do planowania przebiegu działań mogą skorzystać z opcji specjalistycznych usług na miejscu u klienta firmy DELL obejmujących szeroki zakres potrzebnej pomocy technicznej. Opcje specjalistycznych usług u klienta firmy Dell umożliwiają codzienne wsparcie własnego działu IT lub skorzystanie z konkretnej wiedzy technicznej przy projektach o znaczeniu krytycznym.

Opcje te zapewniają następujące korzyści:

 • diagnostyka na miejscu u Klienta;
 • wyznaczony specjalista ds. realizacji usług na miejscu;
 • inżynier serwisowy na miejscu;
 • zaplanowane usługi na miejscu;
 • zarządzanie częściami zamiennymi na miejscu;
 • specjalista ds. eskalacji usług na miejscu.

Inne usługi dla Klientów DELL

Zarządzanie zasobami Klienta i ich ochrona:

 • ochrona przed przypadkowymi uszkodzeniami;
 • rozszerzone usługi serwisowe baterii.

Zarządzanie danymi Klienta i ich ochrona:

 • zachowaj swój dysk twardy;
 • zdalne usuwanie danych;
 • przywracanie danych z dysku twardego;
 • trwałe niszczenie danych.

Zastrzeganie maszyn skradzionych

Jako firma dostarczająca komputery wprost do użytkowników końcowych mamy kontrolę ich sprzedaży i migracji. W przypadku zaginięcia lub kradzieży sprzętu na podstawie informacji Klienta Dell wprowadza zastrzeżenia w bazie serwisowej. Podczas przyjmowania zgłoszenia awarii albo zapytania o części zamienne zawsze sprawdzane są ewentualne zastrzeżenia. Procedura ta niejednokrotnie przyczyniła się do odzyskania sprzętu przez prawowitych właścicieli.